Utställningar

Restaurang Tortellini 2012

Hasse på Sjökanten 2011

Galleriet, Tändstickområdet 2011

Galleri Blå 2009

Spinnet i Habo, Sommarsalong 2009

Residenset, läkarmottagning 2009

John Bauer Hotel 2009

Mackmakeriet 2008

Nätet Kvinnligt Resurscentrum 2007

Sägnernas Hus, Sandhem 2007

Vid min första egna utställning på Nätet Kvinnligt Resurscentrum i Jönköping i november 2007, var detta min första tavla som såldes.